Polovni automobili

Izlazeći u susret potrebama korisnika, Intesa Leasing je medju retkim lizing kompanijama koja pruža finansijsku podršku za nabavku polovnih putničkih vozila. U tom smislu omogućili smo efikasnu i jednostavnu proceduru realizacije zahteva za finansiranje polovnih putničkih vozila.

 • Osnovne informacije
 • Reprezentativni primer
 • Kreditne linije
 • Preuzimanje dokumentacije

Polovni automobili

Izlazeći u susret potrebama korisnika, Intesa Leasing je medju retkim lizing kompanijama koja pruža finansijsku podršku za nabavku polovnih putničkih vozila. U tom smislu omogućili smo efikasnu i jednostavnu proceduru realizacije zahteva za finansiranje novih vozila koja se sastoji iz 4 koraka:

 • Izaberite vozilo i obezbedite ponudu dobavljača za izabrano vozilo,
 • Obezbedite procenu vozila od strane Ovlašćenog procenitelja,
 • Podnesite Zahtev za finansiranje uz prateću dokumentaciju - preuzmite dokumentaciju,
 • Ukoliko vaš zahtev bude odobren u zakazano vreme potpisaćete ugovornu dokumentaciju ,

Uslovi finansiranja:

 • Period finansiranja - maksimalno 60 meseci,
 • Starost vozila - maksimalno 60 meseca,
 • Inicijalno učešće - za pravna lica u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, za fizička lica minimalno 30% bruto vrednosti vozila,

Nekoliko važnih napomena:

 • Neophodno je obezbediti i polisu Kasko osiguranja za sve vreme trajanja ugovora o lizingu. Intesa Leasing, kao jedna od retkih kompanija koja je dobila licencu za poslove Zastupanja u osiguranju, u prilici je da vam obezbedi asistenciju prilikom izbora jedne od osiguravajućih kompanija - više detalja
 • Intesa Leasing ima uspostavljenu saradnju sa značajnijim dilerima polovnih vozila u našoj zemlji, te je opredeljene za brend i model vozila isključivo Vaš izbor.
 • Intesa Leasing je kao i sve ostale finansijske institucije obveznik Zakona o sprečavanju pranju novca, te se u smislu ispunjavanja zakonskih odredbi može pojaviti potreba za dostavljanjem dodatne dokumentacije.
Reprezentativni primer finansiranja putničkog programa putem finansijskog lizinga u EUR za fizička lica Reprezentativni primer finansiranja putničkog programa putem finansijskog lizinga u dinarima za fizička lica
Vrsta lizinga Finansiranje novog automobila Vrsta lizinga Finansiranje novog putničkog automobila putem finansijskog lizinga u dinarima
Valuta lizinga EUR Valuta lizinga RSD
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Primenjeni kurs se menja na dnevnom nivou Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Primenjeni kurs se menja na dnevnom nivou
Bruto vrednost predmeta lizinga 7.000,00 EUR Bruto vrednost predmeta lizinga 1.250.000,00 RSD
PDV (uključuje PDV na predmet lizinga i PDV na kamatu)  1.269,31 EUR  PDV (uključuje PDV na predmet lizinga i PDV na kamatu)  245.499,91 RSD 
Učešće 2.100 EUR Učešće  260.416,66 RSD
Finansiranje PDV-a NE Plaćanje PDV  prilikom sklapanja Ugovora od fin. Lizingu. Finansiranje PDV-a NE Plaćanje PDV  prilikom sklapanja Ugovora od fin. Lizingu.
Neto iznos finansiranja 4.900 EUR Neto iznos finansiranja 989.583,34 RSD
Period otplate 60 meseci Period otplate 60 meseci
Mesečna rata 90,22 EUR Mesečna rata 19.594,89 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,99% Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1M BELIBOR na dan 06.03.2017. (3,32)+3,67=6,99%
Tip nominalne kamatna stope Varijabilna Tip nominalne kamatne stope Varijabilna
EKS (na godišnjem nivou) 6.09% EKS (na godišnjem nivou) 9,33%
Obaveza korisnika lizinga je da vodi računa i obezbeđuje dovoljno sredstava u dinarima kako bi izmirivao anuitete u dinarima u punom iznosu bez obzira na način otplate finansijskog lizinga (administrativna zabrana, trajni nalog ili ovlašćenje dato banci da zadužuje njegov tekući račun) Obaveza korisnika lizinga je da vodi računa i obezbeđuje dovoljno sredstava u dinarima kako bi izmirivao anuitete u dinarima u punom iznosu bez obzira na način otplate finansijskog lizinga (administrativna zabrana, trajni nalog ili ovlašćenje dato banci da zadužuje njegov tekući račun)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope   Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope    
Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred) 36 EUR Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred) 7.500,00 RSD
3 menice 150 RSD ** 3 menice 150 RSD **
PDV na kamatu 35,14 EUR PDV na kamatu 37.222,02 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) ** Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) **
Troškovi takse za upis u registar 2.400,00RSD Troškovi takse za upis u registar 2.400,00RSD
Rizik vezan za ovu vrstu proizvoda  
Tip rizika Devizni rizik    
Objašnjenje Mogućnost promene rate u dinarskoj protivvrednosti zbog rasta kursa EUR    
Primer promene iznosa rate u dinarskoj protivrednosti zbog rasta kursa  
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 116 635.100,00 Din.    
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 120 657.000,00 Din.    
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 140 766.500,00 Din.    
** Troškovi koji padaju na teret Primaoca lizinga, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Lizing nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Lizing društvo ne utiče, a koji zavise od naknada, premija osiguranja osiguravajućuh kuća i sl.      
·         Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije obuhvaćeno reprezentativnim primerom Trošak u ovom trenutku nije poznat i nije obuhvaćen reprezentetivim primerom ·         Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije obuhvaćeno reprezentativnim primerom Trošak u ovom trenutku nije poznat i nije obuhvaćen reprezentetivim primerom
·         Prihvaćene osiguravajuće kuće: Triglav osiguranje, Generali osiguranje, Wiener Stadtische, DDOR, Uniqa osiguranje, AXA osiguranje.   ·         Prihvaćene osiguravajuće kuće: Triglav osiguranjeGenerali osiguranje, Wiener Stadtische, DDOR, Uniqa osiguranje, AXA osiguranje.  
Intesa Leasing doo Beograd zadržava pravo da ponudi klijentima i drugačije uslove finansiranja i da su primeri na sajtu urađeni na osnovu prosečnih vrednosti kamata i ostalih troškova

 

Kreditna linija