Inovativni pristup finansiranju

Iako je osnovni model već vrlo inovativan i našao brojne korisnike, Intesa Leasing je nastavila sa uvodjenjem inovacija i predmet finasiranja postali su i drugi vrlo interesantni tipovi nepokretnosti.

 • Inovativni pristup finansiranju

Iako je osnovni model već vrlo inovativan i našao brojne korisnike, Intesa Leasing je nastavila sa uvodjenjem inovacija i predmet finasiranja postali su i drugi vrlo interesantni tipovi nepokretnosti.

Garažna mesta – u saradnji sa Gradjevinskom direkcijom Srbije kreirana je ponuda za finansiranje garažnih mesta u naselju Stepa Stepanović putem lizinga, te su na taj način prvi korisnici obezbedili mesto za svoje četvorotočkaše putem lizinga.

Salon poljoprivredne mehanizacije – čak je i jedan salon poljoprivredne mehanizacije finansiran putem lizinga, te su i četvorotočkaši nešto većih gabarita dobili svoje mesto uz pomoć finansijskog lizinga.

Fabrike – finanisranje proizvodne opreme putem lizinga dugogodišnja je praksa na našem lizing tržištu, te se kao logično nametnulo upotpunjavanje naše ponude i na finansiranje fabrika u koje se finansirana opreme smešta. Ovde dolazimo do izuzetno atraktivnog modela finansiranja kompletne proizvodnje – objekta i proizvodne opreme putem finansijskog lizinga.

Tržni centar – krajem prošle godine i prvi tržni centar, Vivo shopping park u Jagodini, dobio je novog vlasnika – Intesa Leasing. Ova, za naše prilike neuobičajena i atraktivna lizing transakcija, pripremana je više od godinu dana uz učešće eksperata iz različitih oblasti – osim lizing eksperata, investitora i eminentnog izvodjača čijom zaslugom je i izgradjen ovaj shopping park, značajan doprinos dali su i saradnici specijalizovani za tržište nekretnina i to u delu property managementa (odnosno upravljanja nepokretnostima/ tržnim centrima u konkretnom slučaju). I tako je krajem 2015.godine ovaj veoma atraktivni shopping park, koji osim gradjana Jagodine sa zadovoljstvom posećuju kupci iz čitavog regiona, dobio novog vlasnika – Intesa Leasing. Svi experti koji su učestvovali u pripremi ove jedinstvene lizing transakcije, nastaviće da daju doprinos radu Vivo shopping parka, te će pored uključivanja eksperata iz Intesa Leasinga funkcionisanjem Vivo shopping park-a i dalje upravljati kompanija Novaston asset management uz podršku tima stručnjaka koji je učestvovao u njegovoj izgradnji i puštanju u rad. Zadovoljstvo nam je što su inovacije na lizing tržištu Srbije postale naša praksa i što smo u prilici da damo doprinos i podržimo još jedan veoma uspešan projekat.

U planu su i finansiranje prvih sportskih objekata, hotela... odnosno novih tipova nepokretnosti koje će putem finansijskog lizinga postati investicija za budućnost, odnosno buduće generacije/naslednike postojeće uspešne. Uveren sam da će time ovaj model finansiranja doprineti i boljoj poziciji nove generacije preduzetnika, odnosno druge Ili treće generacije u porodičnim firmama, a što je po poštoj oceni veoma važno za prosperitet zemlje i ekonomiju u celini.

Procedura realizacije zahteva za finansiranje sastoji se iz 4 koraka:

 • Ukoliko ste zainteresovani za ovaj tip finansiranja preporučujemo da već u prvom koraku kontaktirate eksperte Intesa Leasinga za finansiranje nekretnina (link) u cilju inicijalnih konsultacija i pribavljanja (pravnog) mišljenja da li nekretnina za koju ste zainteresovani može biti predmet finansiranja ili ne,
 • Obezbedite procenu opreme od strane Ovlašćenog procenitelja.
 • Podnesite Zahtev za finansiranje uz prateću dokumentaciju - preuzmite dokumentaciju,
 • Ukoliko vaš zahtev bude odobren u zakazano vreme potpisaćete ugovornu dokumentaciju

Uslovi finansiranja:

 • Period finansiranja – maksimalno 120 meseci,
 • Finansiranje PDV-a – kako je zakonskim rešenjima kreiran kvalietetan poreski okvir za ovaj tip transakcije ista je poreski neutralna i to po jednom od dva moguća modela – prvi model podrazumeva tzv samooporezivanje u kojem korisnik i lizing kompanija knjiže iznos poreza u okviru svog knjigovodstva bez likvidnog...i drugi u kome Intesa Leasing u ime i za račun korisnika plaća celokupni iznos PDV-a i isti nakon toga potražuje od poreskih organa,
 • Inicijalno učešće – minimalno 30% neto vrednosti nekretnine,
 • Grace period - u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
 • Podatak o kamatnim stopama i naknadama dostupan je u okviru Kataloga proizvoda (link).

Nekoliko važnih napomena:

 • Predmet finansiranja mogu biti samo komercijalne nepokretnosti namenjene poslovnim potrebama korisnika,
 • Vrlo specifični tipovi komercijalnih nepokretnosti a za koje ne postoje ili je veoma teško pronaći druge korisnike lizinga, nije moguće finansiranje putem lizinga,
 • Intesa Leasing je kao i sve ostale finansijske institucije obveznik Zakona o sprečavanju pranju novca, te se u smislu ispunjavanja zakonskih odredbi može pojaviti potreba za dostavljanjem dodatne dokumentacije kojom se potrvdjuje vlasnička struktura pravnog lica (Link na zakonske odredbe)