Dobavljači

Za veliku kompaniju kao što je Intesa Sanpaolo Grupa nabavka predstavlja važnu oblast. Društvena i ekološka odgovornost su jedan od vodećih kriterijuma za upravljanje uticajima koje nabavka robe i usluga generiše na kompaniju i životnu sredinu. S tim u vezi, Banka namerava da uspostavi sisteme nabavke koji minimiziraju takve uticaje i da održi kontrolu nad lancem snabdevanja putem saradnje sa udruženjima potrošača i ekološkim organizacijama i organizacijama za ljudska prava.

Implementacija navedenih modela upravljanja prati dva pravca delovanja:

prvi je uglavnom usmeren na njene odnose sa dobavljačima, sa jakim akcentom na transparentnost, pravičnost i integritet načina upravljanja tim odnosom. Aspekt jednakosti nije zanemaren kako bi se obezbedile jednake šanse svim ključnim učesnicima.

Vodeći principi ovog pristupa potiču iz principa uspostavljenih Etičkim kodeksom, sa kojim se dobavljači upoznaju prilikom prijavljivanja u procesu registracije u registru dobavljača.

Tokom 2013. godine razvijen je projekat za centralizaciju nabavki Grupe, pokrenut sa ciljem da se unificiraju pravila i primeni jedinstven model za članice u okviru Intesa Sanpaolo Grupe. U tom kontekstu pripremljene su nove „Smernice za nabavke“ i pripadajuća „Pravila nabavke“; koje integrišu kriterijume društvene i ekološke odgovornosti i zahtevaju da ih sve organizacione celine uzmu u obzir tokom procesa nabavke.

U 2013. godini Intesa Sanpaolo Grupa je, u svojstvu govornika, učestvovala na sledećim konferencijama:

  • "Green Paper & Office Supplies - Pubblico e Privato per un comune obiettivo" (Green Paper & Office Supplies - Public and Private sectors for a common goal), 13. jun - Milano
  • "360 ° Green Office - L’ambiente di lavoro sostenibile per la persona e per l’azienda” (The sustainable workplace for the individual and for the company". Speech: Green Office - Energy Efficiency for well-being at work and for being sustainable), 18. oktobar - Milan
  • A&S Mobility & Travel Day 2013, 15. novembar - Milan.

Poštovanjem pravila Intesa Sanpaolo Grupe, Banca Intesa a.d. Beograd je implementirala novi model funkcionisanja centralizacije nabavke uvođenjem dva nova aplikativna sistema SAP R/3 i Portal dobavljača – Portale Fornitori. Na ovaj način, poslovni procesi u okviru matične Intesa Sanpaolo Grupe su usaglašeni.

Portale Fornitori – Portal dobavljača

Portal dobavljača, koji je pokrenula Intesa Sanpaolo Grupa 2010. godine, pruža pregled čitavog procesa nabavke. Počev od januara 2015. godine Banca Intesa a.d. Beograd će biti u mogućnosti da se priključi ovom modelu rada.

Pored centralizovane Liste dobavljača, Portal dobavljača uključuje oblast posvećenu onlajn nabavkama, oblast za komunikaciju sa dobavljačima i oblast za arhiviranje dokumentacije. Modul za upravljanje računovodstvenim komunikacijama je izrađen i on omogućava dobavljačima da vide podatke u vezi sa porudžbenicama, fakturama i plaćanjima.

Sa ciljem boljeg razumevanja dobavljača i njihovih politika održivosti, za sve dobavljače, tokom postupka onlajn registracije, postoje pitanja u vezi sa društvenom i ekološkom odgovornošću. Nakon uspešno izvršene registracije i dostavljenih neophodnih odgovora, Banka će imati uvid u status o društvenoj odgovornosti registrovanih kompanija. Portal dobavljača obezbeđuje onlajn sistem nabavke: od podnosiloca zahteva za registraciju se traži onlajn registracija, gde, ukoliko budu pozvani da učestvuju na tenderu, mogu pratiti sve faze procesa na transparentan način.

Zahvaljujući eliminaciji korespondencije i dokumentacije u papirnoj formi, u mogućnosti smo da smanjimo naš negativan uticaj na životnu sredinu. Intesa Sanpaolo Grupa vodi i usmerava svoje dobavljače prema najboljoj praksi ka postepenom prilagođavanju kataloga proizvoda, koji obezbeđuje uvođenje „green“ proizvoda.

Kako pristupiti Portale Fornitori