Osnovne informacije

Prva i jedina lizing kompanija koja finansira nekretnine.

  • Osnovne informacije

Intesa Leasing je prva i jedina kompanija koja omogućava finansiranje nepokretnosti putem finansijskog lizinga. U želji da upotpuni svoj portfolio proizvoda i svojim korisnicima omogući i ovaj veoma atraktivni finansijski proizvod, ispunili smo sve zakonom definisane preduslove i 2013.godine započeli sa finansiranjem prvih nepokretnosti.

U vremenu kada je većina finansijskih institucija, prevashodno banaka koje su na našem tržištu aktivne u delu finansiranja nepokretnosti u različitim formama, prilično oprezna u smislu novih plasmana, a uzimajući u obzir i opšte stanje na tržištu nepokretnosti koje je godinama odlikovala slaba tražnja i skromna ponuda kvalitetnih nepokertnosti, Intesa Leasing započela je sa pionirskim poduhvatom na našem tržištu finansiranja nepokretnosti putem finansijskog lizinga.

Iako je zakonski okvir definsan još 2011. godine, tek sa otklanjanjem poreskih prepreka odnosno kreiranja kvalitetnog poreskog okvira kod lizinga nepokretnosti koje su izvršene početkom 2013. godine, stvoreni su uslovi da prve nekretnine dobiju novog vlasnika - Intesa Leasing.

Upitnik za nekretnine (klikni)