ILB - zastupnik u osiguranju

U skladu sa izmenama Zakona o osiguranju, Intesa Leasing je u 2016. godne dobila saglasnost NBS za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

IntesaLeasing Beograd - zastupnik u osiguranju

U skladu sa izmenama Zakona o osiguranju, Intesa Leasing je u 2016. godne dobila saglasnost NBS za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Naš cilj je da svim našim klijentima pružimo kompletnu uslugu finansiranja i osiguranja predmeta lizinga na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima. Formirali smo Tim za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju čiji je zadatak da za sve naše klijente prikupi ponude za osiguranje predmeta lizinga i da zajedno izabaremo ponudu koja pokriva sve potencijalne rizike po najpovoljnijim uslovima. 

Intesa leasing zastupa sledeća društva za osiguranje :

  • Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o Trešnjinog Cveta br. 1, Novi Beograd;
  • Generali Osiguranje Srbija a.d.o. Vladimira Popovića br. 8, Novi Beograd;
  • DDOR Novi SAD d.o. Bulevar Mihaila Pupina 8, 21000 Novi Sad;
  • UNIQA OSIGURANJE A.D.O. Milutina Milankovića  134g, Novi Beograd
  • Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. Makedonska br. 4, 11000 Beograd
  • Triglav Osiguranje a.d.o. Milutina Milankovića 7a , 11070 Novi Beograd
  • AMS osiguranje
  • Millenium osiguranje
  • Sava osiguranje

 

Nakon potpisivanja ugovora o lizingu  i polise osiguranja Tim za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju  vam je uvek dostupan za svaku vrstu pomoći u vezi plaćanja premije, obnove polise, prijave i naplate šteta i za sva pitanja koja imate u vezi osiguranja predmeta lizinga sve do isteka ugovora o lizingu.

 

Za sva pitanja možete se obratiti na tel. 011/20-25-402 ili 064/877-55-15 ili putem e-mejla : ilb.osiguranje@intesaleasing.rs