FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ KfW KREDITNE LINIJE

 Ko sme biti korisnik:

1) primarni sektor poljoprivrede i mala i srednja preduzeća duž poljoprivrednog lanca vrednosti
2) mikro, mala i srednja preduzeća drugih sektora u ruralnim područjima u Srbiji, ukoliko ispunjavaju sledeće kriterijume:
     U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a) prosečan broj zaposlenih do 10
b) poslovni prihod do 2.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
c) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 2.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva od gore navedenih kriterijuma,
a) prosečan broj zaposlenih do 50
b) poslovni prihod do 10.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
c) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 10.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

 U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva od gore navedenih kriterijuma, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma: 
a) prosečan broj zaposlenih do 250
b) poslovni prihod do 50.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
c) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 43.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Ruralne oblasti su definisane kao svi regioni Srbije, osim Beograda i Novog Sada.
Ruralna područja Srbije sa ograničenjem od min 20% ukupnog iznosa zajma za regione centralne Srbije (zapadna Srbija i Šumadija, južna i istočna Srbija)

Bitni uslovi:

1) Investicije su kvalifikovane u primarnom sektoru poljoprivrede i malim i srednjim preduzećima
    duž poljoprivrednog lanca vrednosti kao i u malim i srednjim preduzećima drugih sektora
    u ruralnim područjima u Srbiji
2) Ukoliko neko preduzeće ima sedište u Beogradu ili Novom Sadu, a predmete finansiranja će koristiti u
    nekom drugom delu Srbije, može koristiti sredstva iz ove kreditne linije

Predmet finansiranja:

1) IPARD kvalifikovani projekti
2) Agro-osiguranje
3) Mere za prevenciju katastrofa protiv poplava, oluja, suše, epidemije itd.
4) Kupovina poljoprivrednog zemljišta i objekata, izgradnja i proširenje kapaciteta
5) Nova mehanizacija i oprema, uključujući korišćenu ne stariju od 5 godina uključujući iznajmljivanje
6) Investicije za povećanje organske poljoprivrede
7) Mere sertifikacije i standardizacije
8) Finansiranje trgovine/izvoza
9) Opšta ulaganja u osnovna sredstva u svim kvalifikovanim sektorima u ruralnim područjima
10) Izdaci obrtnog kapitala u korelaciji ili ne sa investicijama u osnovna sredstva

Šta se ne sme finansirati:

1) Proizvodnju ili trgovinu bilo kojim proizvodom ili aktivnost koja se smatra nezakonitom prema
    zakonima ili propisima zemlje domaćina ili međunarodnim konvencijama i sporazumima ili koja podleže
    međunarodnim zabranama, kao što su farmaceutski proizvodi, pesticidi/herbicidi, supstance
    koje oštećuju ozonski omotač, PCB-ovi, divljač ili proizvodi regulisani u skladu sa CITES-om.
2) Proizvodnju ili trgovinu oružijem i municijom.
3) Proizvodnju ili trgovinu alkoholnim pićima (osim piva i vina).
4) Proizvodnju ili trgovinu duvanom.
5) Kockanje, kazina i ekvivalentna preduzeća
6) Proizvodnju ili trgovinu radioaktivnim materijalima. Ovo se ne odnosi na kupovinu medicinske opreme,
    opreme za kontrolu (merenje) kvaliteta i druge opreme za koju KfW smatra da je u noj radioaktivni
    izvor trivijalan i/ili adekvatno zaštićen.
7) Proizvodnju ili trgovinu slobodnim azbestnim vlaknima. Ovo se ne odnosi na kupovinu i korišćenje
    vezanih azbestnih cementnih oplata u kojima je sadržaj azbesta manji od 20%
8) Ribolov potegačama u morskom okruženju korišćenjem meža koje prelaze dužinu od 2.5 km.