FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ EFSE KREDITNE LINIJE