Opsti uslovi poslovanja Intesa Leasing

Opšte uslove koji čine deo Ugovora o finansijskom lizingu između INTESA LEASING d.o.o. Beograd kao Davaoca lizinga i Primaoca lizinga, možete preuzeti ovde: