17/10/2017

80 miliona evra za mala i srednja preduzeća

Banca Intesa i Intesa Leasing potpisale nove kreditne linije sa EIB-om

Beograd, 17. oktobar 2017. – Banca Intesa i Evropska investiciona banka (EIB) potpisale su ugovor o prvoj tranši kreditne linije, u vrednosti od 30 miliona evra, čija će sredstva Banca Intesa plasirati malom biznisu i malim i srednjim preduzećima u vidu dugoročnih kredita pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Tranša je deo kreditne linije od ukupno 60 miliona evra koju je EIB odobrio Banca Intesa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća.

„Mala i srednja preuzeća čine jednu od ključnih poluga dugoročnog održivog rasta domaće privrede, zbog čega je podsticanje njihovog razvoja veoma važan deo ukupne podrške koju Banca Intesa pruža realnom sektoru. Najnovija kreditna linija koju smo obezbedili u saradnji sa EIB-om će nam omogućiti da na putu daljeg ekonomskog oporavka upravo ovom segmentu privrede damo dodatni podstrek kroz veoma povoljne izvore finansiranja na dugi rok“, izjavila je Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Banca Intesa će kredite iz EIB linije odobravati sa rokom otplate od dve do 12 godina i grejs periodom do dve godine. Krediti se mogu koristiti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava; kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava osim zemlje; nematerijalna ulaganja; razvoj, planiranje i finansijske troškove tokom perioda izgradnje; troškove istraživanja i razvoja, kao i razvoj distribucione mreže u zemlji i inostranstvu.

Ovo je četvrta po redu kreditna linija koju je Banca Intesa potpisala sa EIB-om od 2006. godine, a zahvaljujući dosadašnjoj saradnji dve institucije Banca Intesa je domaćoj privredi odobrila kredite u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra.

Kompanija Intesa Leasing, koja zajedno sa Banca Intesa posluje u okviru međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, takođe je potpisala ugovor o kreditnoj liniji sa EIB-om, u iznosu od 20 miliona evra. Sredstva su namenjena malim i srednjim preduzećima i mogu se koristiti za finansiranje komercijalnih i putničkih vozila, opreme, kao i nekretnina za sopstvene poslovne potrebe, a odobravaju se sa rokom oplate od dve do sedam godina.

Kroz prethodne dve kreditne linije realizovane sa EIB-om, kompanija Intesa Leasing je podržala privredu sa 10 miliona evra.

 *              *              *

Banca Intesa ad Beograd, članica , je vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,45 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa neto bilansnom sumom od 4,9 milijarde evra, ukupnim depozitima od 3,2 milijarde evra i ukupnim plasmanima od 2,5 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući razvijenoj poslovnoj mreži koju čini 165 ekspozitura širom Srbije, najrazvijenijoj mreži bankomata i POS terminala, kao i profesionalnom timu od oko 3.000 zaposlenih, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja razvijajući aktivnosti u segmentu poslovanja sa stanovništvom i malim biznisom, privredom i lokalnim samoupravama.

Intesa Leasing d.o.o. Beograd, član , je jedna od vodećih lizing kompanija na tržištu Srbije sa neto bilansnom sumom od oko 12,8 milijardi dinara i ukupnim plasmanima od 9,46 milijardi dinara. Kombinujući savremena svetska iskustva sa lokalnim umećem svakodnevno pronalazimo najbolja moguća rešenja koja zadovoljavaju finansijske potrebe klijenata, zalažući se za bolji kvalitet života, prosperitet, razvoj privrede i čitavog društva.

 

 

Vesti

Arhiva vesti...