A blok - LOKAL, ALI MOJ

Mudra odluka

Potreban Vam je lokal na atraktivnoj lokaciji?
Da li znate kako da najnižu rentu pretvorite u investiciju i za 10 godina postanete ponosni vlasnik lokala?

Imamo rešenje za Vas!

Nakon uspešne implementacije Zakona o finansijskom lizingu nepokretnosti i finansiranih prvih objekata putem finansijskog lizinga, kompanije Intesa Leasing doo i Deka Inženjering započele su akciju finansiranja novoizgrađenih lokala u A Bloku zainteresovanim klijentima pravnim licima i preduzetnicima u sistemu PDV-a. Na ovaj način, klijentima je omogućeno da na relativno jednostavan način dođu do sopstvenog lokala nakon konačne isplate lizinga, i to po modelu plaćanja rate lizinga umesto zakupnine. U tom smislu, nakon uplate minimalnog učešća od 30% (od neto vrednosti), klijenti nastavljaju da otplaćuju lizing rate (poput zakupnina) i da po isteku ugovora o lizingu postanu vlasnici te nepokretnosti.

Izmenama poreskog okvira u 2013. godini omogućeno je da ovaj tip transakcija bude poreski „neutralan“. Konkretnije, prilikom kupovine lokala u A Bloku, PDV koji je iskazan u prvom prometu nepokretnosti plaća i koristi Intesa Leasing umesto korisnika lizinga (klijenta) a sam korisnik je u prilici da pripadajući porez samo obračunava, odnosno iskazuje bez obaveze plaćanja tog iznosa. Dodatna prednost je to što se obračunavanjem PDV-a na pomenuti način isključuje i porez na prenos apsolutnih prava, te je finansiranje nepokretnosti putem lizinga u potpunosti poreski neutralno za korisnika.

Primer za pravna lica:

Finansijski lizing se obračunava, tako što od neto cene lokala plaćate 30% učešća, a preostali

deo se raspoređuje na period otplate od maksimalno 10 godina, nakon čega vi postajete

vlasnik lokala

Kvadratura

Cena/m2 /

EUR

Neto cena

EUR

Učešće

(30%) EUR

Iznos

finansiranja

(EUR)

Iznos rate

(EUR)

Rata po

kvadratu

(EUR)

Period

otplate

302,27

2.900

730.486

219.145,75

511.340,08

5.421,00

17.83

120

218,22

3.100

563.735

169.120,50

394.614,50

4.183,00

19,17

120

150,35

3.500

438.521

131.556,25

306.964,58

3.254,30

21,64

120