Vaš novi traktor na leasing, bez kamate

 • Osnovne informacije
 • Reprezentativni primer
INTESA LEASING I AGROSTADT SU ZA VAS PRIPREMILI SPECIJALNU SAJAMSKU AKCIJU KOJA VAM OMOGUĆAVA DA KUPITE NOVI TRAKTOR NA RATE BEZ KAMATE!!!

Procedura za podnošenje zahteva za finansiranje

 • Kako bi maksimalno pojednostavili proceduru za podnošenje zahteva omogućili smo da to uradite na Sajmu poljoprivrede
 • Informacije o neophodnoj dokumentaciji, kao i dostavljanje prikupljene dokumentacije možete obaviti na štandovima Agrostadt-a ili Banca Intesa na samom Sajmu
 • Ukoliko vaš zahtev bude odobren kontaktiraće Vas nadležni menadžer iz Intesa Leasing-a i zakazati potpisivanje ugovora i prateće dokumentacije

Specijalni sajamski uslovi finansiranja pripremljeni u saradnji sa kompanijom Agrostadt

 • Rok otplate: do 60 meseci
 • Minimalno učešće: od 0-52% neto vrednosti predmeta lizinga (20%-60% bruto vrednosti predmeta lizinga), a u zavisnosti od procene kreditne sposobnosti korisnika liizinga
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Finansiranje PDV: maksimalan broj rata 3, maksimalni period 3 meseca
 • Naknada za obradu zahteva: 0.5%
 • Rate: mesečne, tromesečne ili polugodišnje
 • Kurs otplate lizing rata: srednji kurs NBS
 • Trošak prevremene otplate lizing ugovora – 0%
 • Trajanje kampanje: navedeni uslovi finansiranja važe za zahteve predate do 15.05.2015. godine
Reprezentativni primer sa prikazanim uticajem promene kursa na dinarsku protivvrednost rate lizinga indeksiranog u EUR (datum obračuna EKS 29.04.2015.)
VrstaLizing finansiranje poljoprivredne opreme - Traktor DEUTZ FAHR
Valuta lizingaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos lizinga (bruto vrednost predmeta lizinga)43.800,00 EUR
Iznos lizinga (neto vrednost predmeta lizinga)36.500,00 EUR
Učešće3.650,00 EUR
Finansiranje PDV-aMaksimalan broj rata 3, maksimalan period 3 meseca
Period otplate/broj rata36 meseci - 6 polugodišnjih rata
Iznos rate5.475,00 EUR u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*0,00%
Tip obračuna kamatne stopeKonformni metod
Tip nominalne kamatna stopeFiksna
EKS (na godišnjem nivou)1,10%
Troškovi koji padaju na teret Primaoca lizinga i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred)222,96 EUR
3 menice 150 RSD **
Osiguranje predmeta lizinga-godišnje19.133,85 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) **
Rizik vezan za ovu vrstu proizvoda
Tip rizika Devizni rizik
ObjašnjenjeMogućnost promene rate u dinarskoj protivvrednosti zbog rasta kursa EUR
Primer promene iznosa rate u dinarskoj protivrednosti zbog rasta kursa
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 116635.100,00 Din.
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 120657.000,00 Din.
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 140766.500,00 Din.
* Visina fiksne kamatne stope za Korisnika lizinga iznosi 0%, dok će ukupan iznos kamate obračunat po kamatnoj stopi od 3,75% godišnje platiti Isporučilac predmeta lizinga na dan realizacije ugovora o finansijskom lizingu
** Troškovi koji padaju na teret Primaoca lizinga, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Lizing nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Lizing društvo ne utiče, a koji zavise od naknada, premija osiguranja osiguravajućuh kuća i sl.